menuordersearch
ravaad.ir

آموزش خلاصه ای از کتاب مسائل فلسفی در مشاوره و رواندرمانی

عبارت مورد نظر خود را جستجو کنید ...
موجود
تخفیف ویژه
آموزش خلاصه ای از کتاب مسائل فلسفی در مشاوره و رواندرمانی
...
آموزش خلاصه ای از کتاب مسائل فلسفی در مشاوره و رواندرمانی
(11)
(0)
48 صفحه (PDF)
رنگ و مدل
48 صفحه (PDF)
تعداد
+
_
عدد
قیمت
100,000 تومان
قیمت برای شما
85,000 تومان
آموزش کتاب مسائل فلسفی در روان درمانی

این کتاب هفت فصل + تعدادی سؤالات چهار گزینه ای دارد.

مطالب مهم آن به صورت خلاصه وار در 43 صفحه گردآوری شده است. 

مناسب برای دانشجویان به ویژه دانشجویان پیام نور و کلیۀ مشاوران و رواندرمانگران

 

اشتراک‌گذاری فایل‌ها شرعاََ و  اخلاقاََ جایز نیست. لطفاََ  رعایت فرمایید.

 

کل کتاب دربارۀ این مسئله است که آیا در ارتباط با مراجع حقایق کشف می‌شوند یا پدید می‌آیند؟ آیا مشاوران می‌توانند حقیقت مراجعانشان را کشف کنند؟آیا مشاوران باید به استفاده از نظریه‌های سنتی مشاوره ادامه بدهند؟

در این کتاب با هفت فصل روبه رو هستیم:

فصل یکم: فرهنگ سلامت روان؛

فصل دوم: درآمدی بر پرسشهای فلسفی؛

فصل سوم: شناختن یک مراجع به چه معناست؟

فصل چهارم: چه چیز مشاوره را اثربخش میکند؟

فصل پنجم: در ارتباط مشاوره حقایق کشف می‌شوند یا پدید می‌آیند؟

فصل ششم: آیا مشاوران باید ایدۀ حقیقت را کنار بگذارند؟

فصل هفتم: سفر ادامه دارد.

 

کتاب در حدود 155 صفحه است که در حدود 43 صفحه آموزش و خلاصه شده است.

 

این کتاب چالش نظریۀ فروید و پیروان او در روان پویشی است. می‌دانیم که بنیانگذار نظریۀ ناخودآگاه فردی فروید است. در این کتاب با این مسئلۀ مهم روبه رو می‌شویم: آیا حل مشکلات مراجعان کشف ناخودآگاهی بیمار است؟ بر نظریۀ فروید چالش هایی از دیگر مکاتب فلسفی وارد شده است: ازجمله سخن فوکو دربارۀ قدرت ....

در این صفحات با این مطالب مهم فلسفی آشنا می‌شویم:

1- نقد نظریۀ روان پویه ای

2- توجه به آرا و نظرات فوکو؛

3-توجه به مکاتب و نظریات فلسفی؛

4-توجه به آرای افلاطون و نقد نظریۀ مثل؛

5- توجه به آرای روان‌کاوان سنتی که در پی ارتباط با ناخودآگاهی هستند؛
6- توجه به شناختیون که در پی تشخیص درست الگوهای نامعقول فکری هستند؛
7- توجه به انسان باورها که از طریق همدلی مضامین را به مراجعه‌شان به نحو عینی نشان می‌دهند؛
7- توجه به نظر راجرز که درک دقیق همدلانه (درک عمقی و همدلانۀ مراجع) را محور قرار داده است؛

و...

 

در این کتاب به ارتباط درمانی میانِ مشاور و مراجع می‌پردازد. و درصدد است که نقشۀ راه مشاوران را مشخص کند. آیا مشاوران درمان پویشی را پی بگیرند یا از هر روشی می‌توانند برای درمان استفاده کنند؟

نویسنده خود روان درمانگر پویشی است، با این حال خوبی ها و بدی های این رویکرد را پیش روی خواننده قرار می‌دهد.

او در پایان خواننده را معطل نمی‌گذارد و نظر خود را نسبت به رویکرد پویشی و دیگر رویکردها بیان می‌کند.

این کتاب خوبی های زیادی دارد و یکی از‌ آنها نگاه فلسفی نویسنده است.

نویسنده مدرنیسم و پسامدرنیسم را به خوبی ترسیم می‌کند و نظریۀ رفتارگراها را تشریح می‌کند....

جزوۀ پیش رو به صورت خلاصه و کلیدوار مباحث را به صورت ایجاز بیان کرده است. همچنین برخی از فصول سؤالات چهارگزینه ای دارد.