menuordersearch
ravaad.ir

المپیاد دانشجویی رشتۀ روان‌شناسی و علوم‌تربیتی

عبارت مورد نظر خود را جستجو کنید ...
۱۴۰۰/۹/۲۳ سه شنبه
(13)
(0)
المپیاد دانشجویی رشتۀ روان‌شناسی و علوم‌تربیتی
المپیاد دانشجویی رشتۀ روان‌شناسی و علوم‌تربیتی

منابع آزمون المپیاد علمی دانشجویی رشتۀروان‌شناسی و علوم تربیتی

 

دروس این آزمون مشابه دروس آزمون کارشناسی ارشد است. همۀ دروسی که برای کنکور کارشناسی ارشد روان‌شناسی و علوم‌تربیتی وجود دارد. منابع این آزمون است. دروس آزمون مرحلۀ اول (قطب) و مرحلۀ دوم (کشوری) یکسان است. همچنین منابع آزمون مرحلۀ اول شیوۀ متمرکز با شیوۀ غیرمتمرکز در هر دو مرحله یکسان است. فقط سوالات مرحلۀ اول متمرکز تستی، در شیوۀ غیرمتمرکز تشریحی است. ومرحلۀ نهایی نیز تشریحی است. اما منابع در تمام مراحل و شیوه‌ها کاملا یکسان است.

دروس این آزمون برای رشتۀ روان‌شناسی شامل:
1-    آمار و روش های تحقیق و روانسنجی
2-    فیزیولوژی اعصاب غدد با تاکید بر روانشناسی شناختی
3-    آسیب شناسی روانی(بالینی و استثنایی)
4-    روانشناسی تحولی (رشد) و شخصیت
5-    مباحث اساسی در روانشناسی (عمومی)

دروس این آزمون برای رشتۀ علوم تربیتی شامل:
1-    مدیریت آموزشی
2-    برنامه ریزی درسی و آموزشی
3-    روش‌ها و فنون تدریس
4-    تعلیم و تربیت اسلامی
5-    تکنولوژی آموزشی


 

نمونه سوالات آزمون المپیاد علمی دانشجویی برای رشتۀ روان‌شناسی

 

سوالات مرحلۀ نهایی (کشوری) المپیاد نسبت در مرحلۀ اول سخت‌تر است که پاسخگویی به این سوالات نیاز به دقت و درک مفهومی مطالب دارد. سوالات این مرحله بیشتر مفهومی است تا حفظی. ممکن است دانشجویان در مرحلۀ کشوری با سوالاتی روبرو شوند که تا حالا نشنیده‌اند اما با دقت روی کلمات کلیدی سوال می‌توانند با ارتباط برقرار کردن بین آموخته‌های خود به این سوالات پاسخ دهند. سوالات مرحلۀ دوم ببیشتر حالت مقایسه‌ای و تبیینی دارد تا توضیحی. باید بتوانید بین نظریه‌ها ارتباط برقرار کنید و شباهت‌ها و تفاوت‌های آنان را با ذکر مثال تبیین کنید.

درس آسیب‌شناسی روانی و روان‌شناسی بالینی
1-    اختلال دلبستگی واکنشی را براساس DSMتشریح کنید.
2-    سبب‌شناسی مشکلات جنسی (اختلالات پارافیلیک) را شرح دهید.
3-    تغییرات و تازگی‌های DSM-5 چیست؟
4-    اختلال طیف افسردگی را در DSM-4 با DSM-5 مقایسه کنید.
5-    تفاوت روان‌شناسی بالینی و آسیب‌شناسی روانی در نگاه به اختلالات چیست؟
6-    اختلالات همبود وسواس فکری عملی چیست؟ وجه افتراقی هر کدام را بنویسید؟

درس فیزیولوژیک اعصاب و غدد با تاکید بر روان‌شناسی شناختی
1-    ملاک‌های اختلال مصرف موادمحرک را با شرح مبانی فیزیولوژیکی اختلالات مصرف مواد شرح دهید؟
2-    زیربنای اصلی اختلالات عصبی شناختی چیست؟ شامل چه اختلالاتی میشود و چگونه ازسایر اختلالات متمایز کنیم
3-    آزمون برج هانوی چیست و چه کاربردی دارد
4-    تفاوت سیستم اعصاب مرکزی و محیطی چیست؟
5-    ادراک نزولی و اداراک صعودی را با مثال توضیح دهید؟
6-    اداراک بینایی در کدام قشر صورت می‌گیرد و به چه صورت است؟ تعامل ان با قشرهای دیگر به چه صورت است؟
7-    قشر پیش پیشانی چه نقشی در فعالیت های انسان دارد؟

درس رشد و شخصیت
1-     ژان ژاگ روسو چه تغییراتی در نظریات رشدی ایجاد کرد؟
2-    تعامل نهاد خود و فراخود درنظریه فروید به چه صورت است؟
3-     نظریه یونگ و فروید را مقایسه و نقد کنید؟
4-     مفهوم خط تحول در نظریه آنا فروید چیست و نظریه های روابط موضوعی چه برداشتی کرده اند
5-     نظریه روابط موضوعی کلاین را توضیح دهید؟
6-    نظریه مارگارت ماهلر درمورد رشد کودکان و تفاوت آن با سایر نظریات روابط موضوعی چیست؟
7-    اصول مهم نظریات رشدی چیست؟

 


منابع پیشنهادی برای المپیاد روان‌شناسی

 

آمار و روش تحقیق

 • روش‌های تحقیق در علوم رفتاری زهره سرمد، حجازی، بازرگان انتشارات آگه.
 • اصول روان‌سنجی و روان‌آزمایی - نگارش و ترجمه دکتر حسن پاشا‌شریفی
 • کتاب آمار توصیفی و استنباطی علی دلاور.
 • درسنامۀ جامع روش تحقیق در روان‌شناسی، علوم تربیتی و مشاوره، فهیمه حکیما، نشر رَواد (کمک آموزشی، منبع جایگزین برای درس روش تحقیق)
 • درسنامۀ جامع آمار در روان‌شناسی،علوم تربیتی و مشاوره، فهیمه حکیما. (کمک آموزشی، منبع جایگزین برای درس روش آمار و روانسنجی)
 • آسیب‌شناسی روانی و کودکان استثنایی
 • آسیب شناسی روانی هالجین (DSM-4 و DSM-5)، ترجمه یحیی سیدمحمدی، نشر روان، روانشناسی
 • کودکان استثنایی، دکتر گنجی (DSM-5)، نشر ساوالان و راهنمای کامل تغییرات DSM دکتر حمزۀ گنجی.
 • آسیب‌شنانسی روانی و کودکان استثنایی مرتضی پیری، پوران پژوهش (کمک آموزشی، منبع جایگزین)

 

 

روان‌شناسی بالینی 

 • نظریه‌های روان‌درمانی- تالیف پروچسکا- نورکراس- ترجمه سیدمحمدی،
 • روانشناسی بالینی (مفاهیم، روش ها و حرفه) مولف جری فیرس- ترجمه مهرداد فیروزبخت – ویراست 2002 – انتشارات رشد
 • روانشناسی بالینی، کرامر، ترجمه مهرداد فیروزبخت، نشر ارسباران
 • روان‌شناسی رشد و نظریه‌های شخصیت
 • نظریه های شخصیت دوآن شولتز، سیدنی آلن شولتس، یحیی سیدمحمدی
 • روانشناسی رشد جلد1 و 2 –لورا ای برک ترجمه یحیی سیدمحمدی
 • کتاب روان‌شناسی رشد، عبدالحسین فرهنگی نشر پوران پژوهش (کمک آموزشی، منبع جایگزین)

 

روان‌شناسی عمومی

 • زمینه روانشناسی هیلگارد- ترجمه براهنی و همکاران- انتشارات رشد.

 

فیزیولوژی اعصاب و غدد

 • روانشناسی فیزیولوژیک، کارلسون، ترجمه مهرداد پژهان، نشر ارکان دانش
 • فیزیولوژیک اعصاب و غدد، حائری روحانی، انتشارات سمت
 • فیزیولوژی دکتر پیری، پوران پژوهش (کمک آموزشی، منبع جایگزین)


منابع پیشنهادی برای المپیاد علوم تربیتی و درس مدیریت آموزشی

 • مدیریت عمومی علي علاقه بند، نشر روان
 •    کتاب مباني نظري و اصول مديريت آموزشي: علي علاقه بند، نشر روان
 •    کتاب مديريت رفتار سازماني: کاربرد منابع انساني، ترجمه علي علاقه بند، نشر اميرکبير

درس برنامه ريزي درسي

 •     مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی آموزشی ودرسی دکتر علی تقی‌پور ظهیر. نشر: آگاه
 •     مبانی برنامه‌ریزی آموزشی دکتر یحی فیوضات. نشر: ویرایش
 •     مبانی برنامه‌ریزی آموزشی، نوشته گروه مشاوران یونسکو. ترجمه فریده مشایخ. نشر: مدرسه

تکنولوژی آموزشی

 •     کتاب مقدمات تکنولوژي آموزشي، محمد احديان، نشر بشريم
 •    کتاب مباني نظري تکنولوژي آموزشي، دکتر هاشم فردانش، نشر سمت

درس روش‌ها و فنون تدريس

 •     کتاب مهارتهاي آموزشي و پرورشي(روشهاوفنون تدريس)، حسن شعباني، نشر سمت
 •     الگوهای جدید تدریس (2000) ترجمۀ دکتر محمدرضا برهنگی. نشر: کمال تربیت
 •    کلیات روش‌ها و فنون تدریس همراه با الگوی جدید تدریس. ترجمه و تالیف: امان الله صفوی. نشر: معاصر

درس روان‌شناسی پرورشی (تربیتی)

 • روان‌شناسی پرورشی دکتر علی اکبر سیف. نشر: آگاه.

 

 

با آرزوی موفقیت شما

مدیر دپارتمان روان‌شناسی گروه علمی آموزشی رواد
فهیمه حکیما دانش‌آموخته رتبه اول روان‌شناسی بالینی دانشگاه تهران
دانشجوی دکتری روان‌شناسی گیلان

اکانت اینستاگرام و کانال تلگرام:
http://instagram.com/fahimehhakima
https://t.me/ravadpsycho
https://t.me/ravaad
وب‌سايت:
www.ravaad.ir

 

telegramtelegraminstagram
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

3 نظر
علی تابع
یکشنبه هجدهم تیر ۰۲
پاسخ
(2)
()
علی تابع
سلام و احترام وقت بخير لطفا اگر کانالي داريد که کتاب هاي مذکور براي المپياد نهايي علوم تربيتي را دارد براي بنده ارسال کنيد 🌺 تماس و پيام رسان ها: 09227871314 اگر سوالات و پاسخنامه سوالات دوره هاي قبل را نيز ارسال بفرماييد ممنون ميشم🌺 ۳۱ تير آزمون سختي در پيش دارم
علی
جمعه شانزدهم تیر ۰۲
پاسخ
(3)
()
علی
خوب
پاسخ مدیر سایت
سپاس از حسن‌توجه حضرت‌عالی.
پاسخ مدیر سایت